Certificering.

Alle benodigde vergunningen

De afvalwereld is sterk in beweging. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de manier waarop afval wordt ingezameld en verwerkt. MGM volgt nauwgezet alle ontwikkelingen. Zij is in het bezit van alle benodigde vergunningen, staat geregistreerd op de VIHB-lijst voor de handel in en het vervoer van bedrijfs- en gevaarlijk afval en is ISI-9001:2000 gecertificeerd.

Klanteisen, klanttevredenheid, en continu verbeteren zijn de sleutelwoorden bij het opzetten van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem zoals ISO 9001: het model begint en eindigt bij de klant. Deze geeft aan wat hij wil hebben, wat de verwachtingen zijn en waar het product aan moet voldoen. Continu verbeteren neemt door de gehele norm heen een belangrijke plaats in. De organisatie moet aangeven hoe zij voortdurend met verbeteren bezig is. Hoe zorgt zij ervoor dat fouten niet alleen hersteld worden, maar dat er ook van geleerd wordt?

De meer branchegerichte certificeringen zoals OPK en CA+ garanderen de klant dat de beschreven processen ook daadwerkelijk volgens alle normen worden uitgevoerd. Bij deze certificeringen wordt vooral gekeken of het te certificeren bedrijf zich houdt aan de wettelijke eisen en aan de eisen die door de branche worden gesteld. De CA+ regeling voor datavernietiging bijvoorbeeld bevat objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen. De regeling waarborgt tevens een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces. De certificeringregeling CA+ sluit aan op erkende normeringen in andere Europese landen voor archiefvernietiging, zoals de Europese norm DIN 66399, veiligheidsklasse 5.

Waarom MGM?

MGM is professioneel en betrouwbaar als het gaat om het inzamelen, sorteren en bewerken van bedrijfsafval. Papier/karton, metalen, kunststoffen, chemisch afval en restafval: voor elke bedrijfsafvalstroom bieden wij u een maatwerkoplossing. 

Andere diensten?

Datavernietiging, archiefopslag, oude metalen.

Neem contact op!

Back to Top