Bewerken van afval.

Bewerken

Materialen die door MGM is ingezameld wordt na weging gestort en gesorteerd. Vervolgens worden de stoffen zoals papier en kunststoffen volledig automatisch geperst tot balen die worden opgeslagen tot ze voor verder transport en recycling naar binnen- en buitenlandse fabrieken worden verladen.

Waarom MGM?

MGM is professioneel en betrouwbaar als het gaat om het inzamelen, sorteren en bewerken van bedrijfsafval. Papier/karton, metalen, kunststoffen, chemisch afval en restafval: voor elke bedrijfsafvalstroom bieden wij u een maatwerkoplossing. 

Andere diensten?

Datavernietiging, archiefopslag, oude metalen.

Neem contact op!

Back to Top